341 چیست ؟

341دات ای ار یک سرویس اینترنتی برای شهروندان و کاربران عزیز که برای دسترسی سرعیتر و راحتر به استان کرمان می خواهند داشته باشند راه اندازی شده خدمات نوین از طریق تلفن همراه و اینترنت برای شما فراهم نموده است .